Route kopie

ANBI & Beleidsplan

Verantwoording

Een ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling) is een term die meestal gebruikt wordt om aan te geven dat een instelling voor iedereen toegankelijk is en niet alleen bedoeld is voor een specifieke groep of doel. Wanneer een kerk een ANBI-instelling is, betekent dit dat het open staat voor iedereen.

Kamer van Koophandel
53796527

Kamer van Koophandel Diaconie
76389413

Vragen?
scriba@hervormdsirjansland.nl

Downloads