Graan

Collecten en Giften

Hoe je kunt delen

Via de collecten
Iedereen is vrij om te schenken op zijn of haar wijze. Dit kan door contant geld of door middel van collectemunten. Collectemunten kunnen besteld worden via de onderstaande link. Er zijn collectemunten van € 0,50; € 0,75; € 1,00; € 2,00; € 5,00 en € 12,00. Niet alleen in de erediensten, maar ook tijdens catechese, zondagsschool, kringen en verenigingen van de gemeente kunnen de collectemunten gegeven worden. 

Bestellen Collectemunten
Klik hier

Via Giften
Zie de genoemde rekeningnummers.

Rekeningnummer Diaconie
NL 39 RABO 0373 710 380

Rekeningnummer Kerkbeheer 
NL 49 RABO 0373 728 921

Zendingscommissie
NL 27 RABO 0373 710 402

Werkgroep Hulp over grenzen
SKG Diaconie Hervormd Sir
NL 11 RABO 0373 710 399

Vrouwenvereniging
NL 74 RABO 0373 728 956

Zondagsschool
NL 96 RABO 0373 728 948