Orgel en samenzang kopie

Samenzang en Orgel

Orgel en Samenzang

"En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart," (Efeze 5:19)

De lofzang en muzikale invulling van de diensten geschiedt door middel van het zingen van Psalmen onder begeleiding van het orgel. Tot 2018 beschikte de gemeente van Sirjansland over een pijporgel. Het laatste pijporgel betrof een Van Leeuwen orgel. Deze heeft dienst gedaan van 1996 tot 2018. Omdat het orgel aan een kostbare restauratie toe was en er inmiddels ruimtegebrek was ontstaan, is besloten een ander type orgel te plaatsen. Het werd een digitaal (Hauptwerk) orgel. Het orgel is geplaatst in 2018. Het orgel heeft 3 manualen.

Organisten
Dhr. A. Dekker
Dhr. A. van der Meer
Dhr. A.P. van der Meer
Dhr. J.P.R. Pannekoek

Contactpersoon organisten
Dhr. A. van der Meer
info@arievandermeer.nl