Gebed

Volwassenen

Verdieping

"U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen." (Johannes 5:39)

Bijbelkring voor iedereen
Er wordt vanaf september tot en met mei elke maand een Bijbelkring gehouden. De data waarop deze Bijbelkring wordt gehouden, vindt u vermeld in de kwartaalkalender en in de kerkbode. De Bijbelkring begint om 20:00 uur. Op de Bijbelkring wordt een hoofdstuk uit de Bijbel besproken aan de hand van gespreksvragen.

Mannen onder elkaar

Elke maand komt de mannenvereniging samen. De avonden beginnen om kwart voor acht in een ontspannen sfeer met een gezellige ontmoeting en nadere kennismaking met elkaar onder het genot van koffie of thee. We behandelen een Bijbelstudie, die aangereikt wordt vanuit de 'Hervormde Vaan'. Dat is het contactblad van de landelijke Mannenbond. Tijdens de voorbereiding van de Bijbelstudie door iedereen thuis en het samen bespreken op de mannenvereniging , onderzoeken we wat de Heere ons in deze tijd daarin te zeggen heeft. We doen dat biddend, in het vertrouwen dat de Heilige Geest ons in alle Waarheid wil leiden. We streven naar een vertrouwelijke sfeer, waarin we onze levensvragen en ervaringen met onze God met elkaar kunnen delen. Iedereen die dit aanspreekt is welkom!

Vrouwen onder elkaar
De vrouwenkring “Tryfosa” vergadert in het winterseizoen eenmaal in de veertien dagen op donderdagavond in de grote zaal van de kerk van 20:00 tot 22:00 uur. Op die avonden wordt de Bijbelstudie uit de Hervormde Vrouw behandeld. Het is goed voor de onderlinge band om met elkaar bezig te zijn rondom het Woord. Enkele keren per seizoen houden we een morgenbijeenkomst. Er wordt dan bijvoorbeeld iets creatiefs gedaan of een spreker wordt uitgenodigd. Ook worden er prachtige zelfgemaakte kaarten verkocht, waarvan een gedeelte van de opbrengst ten goede komt aan de vakantieweken voor de  gehandicapten / alleenstaanden. Verder wil de vrouwenvereniging, daar waar nodig is, praktische hulp verlenen. Dit wordt gedaan i.c.m. de Vrijwillige Thuiszorg.

Contactpersoon mannenvereniging
Piet Kik

Contactpersoon vrouwenkring
Marieke Dooge - de Jonge