Hervormd Sir

Hervormd Sirjansland


Kerkblad
'Hervormd Sir' verschijnt 4 keer per jaar: eind maart, juni, oktober en december. Als u een bijdrage in 'Hervormd Sir' geplaatst wilt zien, vragen wij u dit 3 weken voor het uitgifte moment door te sturen naar ouderling J. Maliepaard.

Aanleveren copy
Ouderling J. Maliepaard
jmaliepaard@solcon.nl