EHBO ontruimingsplan

Ontruimingsplan EHBO

Calamiteiten?

Het is wettelijk verplicht om in een kerkgebouw een ontruimingsplan te hebben. Tevens moeten er een aantal hulpverleners beschikbaar zijn. De zorg voor het kerkgebouw en de goede gang van zaken tijdens de kerkdiensten berust bij het college van kerkrentmeesters.

Er is een EHBO team binnen onze gemeente, die regelmatig samenkomt en oefent. De hulpverlening zal in samenwerking met de (hulp)koster en de hulpverleners uitgevoerd worden.

Koster
Herman Kik
Telefoon 0111-643383 / 06-45191974

Contactpersoon EHBO-commissie
Hans van der Wekken
Telefoon 06-53291324

Ontruimingsplan