smilingandtryingtofeedsheepinsummeroutdoorshappykids.childrenarebroughtupinnature.wildchild.childrenandanimals.

Jeugd

"Jezus echter riep die kinderen tot Zich en zei: Laat de kinderen tot Mij komen en verhinder hen niet, want voor zodanigen is het Koninkrijk van God." (Lucas 18:16)

Zondagsschool

Van ongeveer begin september tot eind juni is er op zondag na de morgendienst zondagsschool. Deze begint om 11:45 uur en duurt een uur. Op de zondagsschool wordt op een eenvoudige wijze aan de kinderen uit de Bijbel verteld. Het doel hiervan is kinderen vanuit de kerk op hun eigen niveau zo vroeg mogelijk in aanraking te brengen met het Woord van God. De Bijbelse vertelling staat centraal. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het leren en zingen van de psalmen, geestelijke liederen en Bijbelteksten. Elke week leren de kinderen een tekst en een psalm uit het hoofd. Jaarlijks wordt samen met de ouders en belangstellenden de kerstfeestviering gehouden in de kerk. Ook de andere heilsfeiten, zoals Pasen en Pinksteren worden herdacht. De zondagsschool is voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Er zijn drie groepen. Ook de kinderen vanuit het dorp Sirjansland worden elk jaar uitgenodigd voor de zondagsschool. Het zondagsschoolseizoen begint met een startmiddag waarop een leuke activiteit georganiseerd wordt.

Catechisatie

Tijdens de wintermaanden wordt door de predikant of een catecheet wekelijks catechisatie gegeven. Het betreft ongeveer 20 avonden. Hieronder volgen de tijden voor de verschillende leeftijdsgroepen.

MAANDAG

19:00 - 19:45
12 en 13 jarigen (klas 1 en 2 voortgezet onderwijs)
19:45 - 20:30
14 en 15 jarigen (klas 3 en 4 voortgezet onderwijs)

Zondagscatechese

In het catecheseseizoen wordt ongeveer één keer in de drie weken, na de avonddienst, catechese gehouden voor de jeugd van 16 jaar en ouder.

Belijdeniscatechese

VRIJDAG

20:00 - 21:30
Voor iedereen die zijn of haar geloof wil belijden en deel wil nemen aan het Heilig Avondmaal.

Jeugdvereniging 15+

Vanaf oktober tot mei komt de JV 15+ om de drie weken op zondagavond na de avonddienst samen in de kleine zaal van de kerk. Centraal staat dan de onderlinge ontmoeting rondom een gedeelte uit de Bijbel of rondom een ander bezinnend thema. Iedereen vanaf 15 jaar is welkom. De jeugdleiding houdt een inleiding over een Bijbelgedeelte of een thema. Verder worden er (vaak op vrijdagavond) ontspannende en sportieve activiteiten ondernomen. Eens per jaar, meestal rond Hemelvaartsdag, wordt er een kamp georganiseerd van enkele dagen. Op het kamp is naast ontspanning ook nadrukkelijk aandacht voor bezinning.

Jeugdvereniging 15-

Vanaf eind september tot mei komt de JV 15- om de vrijdagavond samen. De avonden beginnen om 19.30 uur en zijn voor jongelui die het voortgezet onderwijs volgen. Het doel van de vereniging is om met de jeugd na te denken over de Bijbel en te luisteren naar hun vragen. We willen de jongeren een ontmoetingsplaats bieden. Ze horen erbij en hebben de gelegenheid om vriendschappen te maken en te onderhouden. Verder laten we ze zien dat ze als christen een taak hebben in de maatschappij. De verenigingsavond wordt geopend met het zingen van een psalm of lied. Inspanning en ontspanning wisselen elkaar af. Naast de avonden hebben we ook een aantal avonden gereserveerd voor andere activiteiten. Zo gaan we in januari vaak een keer schaatsen, organiseren we een diner voor de ouderen van de gemeente of houden we een buitenspel. Uiteraard hebben we aan het eind van het seizoen een enorm gezellig kamp!

Jeugdouderling
Dhr. B. Pieper

Contactpersoon Zondagsschool
Els Boogaard

Contactpersonen JV 15+
Peter Molendijk
Dick van der Meer

Contactpersonen JV 15-
Caroline Kik
David van der Velde
Rolinka van Vliet
Sven de Vos