Gehandicapt

Elkaar helpen

Er zijn voor elkaar

Vrijwillige thuiszorg

Binnen onze gemeente is er de mogelijkheid om bij een kortdurende hulpvraag een beroep te doen op de vrijwillige thuiszorg. Deze hulp, die wordt verleend door vrijwilligers uit onze gemeente, is mogelijk bij onverwachte zorgen en / of ziekte. Ook bij langdurige ziekte waarbij de zorg teveel wordt en professionele zorg geen voldoende zorg kan bieden, kunt u een beroep doen op de vrijwillige thuiszorg. De aangeboden zorg is divers en kan bijvoorbeeld bestaan uit boodschappen halen, oppassen en aanvullende huishoudelijke hulp. Verder behoort vervoer naar de dokter of het ziekenhuis ook tot de mogelijkheden. De privacy is gewaarborgd. Voor een aanvraag of informatie kunt u bellen met onze coördinator.

EHBO

Tijdens de bijeenkomsten zijn altijd mensen met E.H.B.O. vaardigheden aanwezig. Aanmelden? Neem contact op met de hierna genoemde persoon.

Coördinator Vrijwillige Thuiszorg
Margreet van der Wekken
Telefoon 06-23410436